روغن بادام تلخ

روغن بادام تلخ ، روغنی است با رنگ طلائی تقریباً روشن و بوی ضعیف تلخ.

رفع لکه و صاف شدن چین و چروک پوست

رفع خشکی و ترک دست و پا

برطرف کننده درد و صدای گوش ۱ قطره

بادام تلخ یا روغن آن در معالجه تنگی نفس و آسم و ورم شش ها نیز فافع می باشد.

افرادیکه به درد کلیه ها مبتلا هستند در صورتیکه علت درد وجود سنگ نباشد بلکه مربوط به بافت خود کلیه باشد می توانند مقداری بادام تلخ را با مقداری نشاسته و مقداری نعناع خشک پودر کرده بخورند، درد کلیه ها ساکت خواهد شد.

روغن بادام تلخ برای تنگی نفس ، درد کلیه و خارج کردن سنگ مثانه مفید است .

برای رفع زنگ زدن و صدا در گوش یک قطره از روغن بادام تلخ را در گوش بریزید .

مالیدن روغن بادام تلخ روی صورت ، لکه ها و چین و چروک را از بین می برد .

روغن بادام تلخ ترک دست و پا را که از سرما ایجاد شده از بین می برد .

روغن بادام
روغن بادام